Es un honor para Zunfer motobombas colaborar con la Asociación de marineros de Bouzas, un gran amor por las embarcaciones tradicionales les hace dedicar gran cantidad de horas a su recuperación y divulgación. Nuestro apoyo a su labor es permanente, recomendamos su conocimiento y que se disfrute de las innumerables actividades que proponen.

»Na praia do Adro de Bouzas, desde fai varios lustros, un grupo de mariñeiros profesionais, de recreo e xubilados, viñan realizando as súas actividades mariñeiras, deportivas e de lecer de xeito individual, ata que deciden organizarse e fundar a sociación sen ánimo de lucro “Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos San Miguel de Bouzas”.

No noso afán por que non se perda a cultura marítima tradicional e así está recollido nos nosos estatutos, esta asociación ao longo dos anos recuperou diversas embarcacións tradicionais.

De xuño a setembro organízanse saídas gratuítas para todos os cidadáns que o soliciten coas embarcacións tradicionais da asociación.»

Desde Zunfer motobombas FACEMOS CULTURA, FACEMOS VIGO.